Слово завідуючого

Безымянный

Шановні друзі!

Маю честь представити Вам кафедру менеджменту і логістики Одеської національної академії харчових технологій.

 

КАФЕДРА має багаторічний досвід та потужний інтелектуальний потенціал в сфері підготовки менеджерів, веде активну міжнародну діяльність та готує спеціалістів для різних країн світу, з Вами будуть працювати доценти, професори, які мають практичний досвід. В складі кафедри працюють сертифіковані бізнес-тренери, які активно використовують у навчанні тренингові технології; кафедра веде активну наукову роботу, виконує державні замовлення, готує аспірантів.

МИ ЗАСТОСОВУЄМО У НАВЧАННІ: мультимедійні технології з використанням сучасного устаткування; освітні комп’ютерні програми та продукти; інтерактивні технології навчання – тренінги, ділові ігри, дискусії, проблемні лекції, презентації.

НАШІ КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ: універсальність; поглиблені мовна, комп’ютерна і технологічна підготовки; високий професіоналізм; багаторічний досвід; творчий підхід.

ДОСЯГНЕННЯ НАШИХ СТУДЕНТІВ: переможці Всеукраїнської олімпіади з «Менеджменту», «Логістики»; переможці Всеукраїнського конкурсу наукових та дипломних робіт з менеджменту та логістики; учасники студентського чемпіонату Global Management Challenge Junior зі стратегічного менеджменту;

Універсальність підготовки дає можливість випускникам успішно працювати на виробничих підприємствах різних галузей, в інвестиційних та девелопментських компаніях, банках, фінансових установах, на підприємствах індустрії гостинності.

НАШІ ВИПУСКНИКИ ПРАЦЮЮТЬ: ПАТ КБ Приватбанк, Виробничо-комерційна фірма «Олір» ЛТД, ПАТ «ДПЗКУ» «Одеський КПХ», ПП Фірма «Гармаш», ТОВ «Селком», Міжнародний аеропорт «Львів», Одеський морський порт, ЗАТ «Одесакондитер», ТОВ «Ресторан «Фрателлі», СВК «Лиманський», ПрАТ «Одесавинпром», ТОВ «Готельний комплекс «Юність»», НВП «Нива», Ресторанний заклад «Рив’єра»

МЕНЕДЖЕР – ЦЕ ФАХІВЕЦЬ З УПРАВЛІННЯ

Бакалавр з менеджменту – це фахівець, який має базові знання з загальногуманітарних, природничо-наукових, загальноекономічних та професійно-орієнтованих дисциплін, володіє базовими практичними навичкам в обсязі, необхідному для успішного вирішення оперативних практичних завдань.

Магістр з менеджменту – займає посади в апараті управління підприємств і організацій галузей харчової та переробної промисловості та сфери готельно-ресторанних послуг, в консультаційних центрах, інноваційних структурах центральних державних і регіональних органів управління

Менеджмент отельно-ресторанного господарства – одна з найперспективніших спеціальностей на сучасному етапі розвитку світової економіки. Основним завданням фахівців, які працюють у сучасних готелях і ресторанах, є створення і впровадження новітніх прийомів роботи, що забезпечуються колективними зусиллями працівників усіх служб, постійним і ефективним контролем, удосконаленням форм і методів обслуговування,вивченням і впровадженням передового досвіду, нової техніки і технологій.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ЛОГІСТИКА»

Логістика – молода наука, яка стрімко розвивається в усьому світі, навчає ефективному управлінню всіма видами потоків на підприємстві, заощаджує час, продукцію, гроші, площі, обладнання. Менеджер-логістик розробляє оптимальні управлінські рішення для досягнення конкурентної переваги.

Логістика туризму – новітній науково-практичний напрямок, який досліджує логістичні особливості туристичної галузі, зокрема прикладає логістичні засади до її геопросторової організації та управління.

Логістика отельно-ресторанної справи – прикладний напрямок логістичної теорії та практики, який ілюструє значний потенціал логістики для підвищення ефективності кожного окремого виду підприємництва незалежно від того, пов’язаний він з сферою матеріального виробництва чи зі сферою послуг. Структура логістики в ГРБ на дві самостійні, тісно пов’язані між собою, частини – логістику готельних послуг та логістику ресторанних послуг.

Логістика зовнішньоекономічної діяльності (міжнародні перевезення) – діагностика, експертиза, розробка стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства; управління міжнародними проектами, логістичне забезпечення; супровід міжнародних перевезень, поставок та морського фрахту; митне оформлення товарів, стивідорське супроводження.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

Публічне управління – це пошук найкращого способу використання ресурсів задля досягнення пріоритетних цілей суспільного розвитку, спільно організований урядом, представницькою владою та громадянським суспільством.

Сьогодні на ринку праці є потреба у фахівцях, які володіють управлінськими навичками, необхідними для надання адміністративних послуг у публічній сфері, знайомі з принципами, функціями та етикою службової діяльності в органах державної влади та місцевого самоврядування, здатні організувати та очолити громадську діяльність, спрямовану на реалізацію соціально значущих проектів.

Публічне адміністрування – регламентована законами та іншими нормативно-правовими актами діяльність суб’єктів публічного управління, пов’язана з реалізацією управлінських функцій способами, визначеними в інструкціях, регламентах і процедурах, яка концентрується на впровадженні в життя директив, розпоряджень, наказів тощо.

Мета: підготовка фахівців для роботи в органах виконавчої влади і місцевого самоврядування, громадських організаціях, здатних забезпечити соціально прийнятний рівень надання адміністративних послуг на засадах відкритості, прозорості, підзвітності, професіоналізму.

ВИ СТАНЕТЕ: Висококваліфікованими досвідченими фахівцями з менеджменту організацій та логістики на підприємствах різних галузей економіки

ВИ ЗМОЖЕТЕ: створювати та вести власний бізнес, а також працювати на посадах: керівників середньої та вищої управлінської ланки підприємств усіх форм власності; менеджерів з виробництва товарів та надання послуг малих, середніх та великих підприємств; керівників департаментів стратегічного розвитку організації; менеджерів з постачання та збуту; менеджерів – аналітиків.

Отже, якщо ви мрієте опанувати кар’єру менеджера та логіста, приєднатись до інтелектуальної еліти і досягти успіху – невагайтесь!

Двері нашої академії завжди для вас гостинно відкриті. Ми надамо вам можливість отримати високоякісні знання й уміння, притаманні сучасному менеджеру.

Наші контакти:

ОНАХТ, вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна,

http://www.onaft.edu.ua

З повагою І. І. Савенко