Склад кафедри

 савенко
Савенко Ігор Іванович

Завідувач кафедри менеджменту і логістики,

Доктор економічних наук, професор

Дисципліни, які викладає:

Історія логістики

Логістика

Логістичний менеджмент

МІА:Управління інноваціями

Управління інноваціями

Управління національним господарством

 Седикова  Агеева  Каламан
Седікова Ірина Олександрівна,

Доктор економічних наук, доцент

Дисципліни, які викладає:

Бізнес планування підприємств галузі

ДА (управління проектами)

Основи бізнесу

Системи інформаційної безпеки підприємств

Агеєва Ірина Миколаївна,

Кандидат економічних наук, доцент

Дисципліни, які викладає:

Стратегічне управління підприємством

Стратегічний менеджмент

Стратегія підприємства

Каламан Ольга Борисівна,

Кандидат економічних наук, доцент

Дисципліни, які викладає:

Менеджмент готельно-ресторанного господарства

Фаховий семінар з менеджменту

 Гордиенко  Видоменко  Корсикова
Гордієнко Лариса Леонідівна,

Кандидат технічних наук, доцент

Дисципліни, які викладає:

Організація праці менеджера

Основи менеджменту і маркетингу

Основи менеджменту, маркетингу та підприємництва

Відоменко Ірина Олександрівна,

Кандидат економічних наук, доцент

Дисципліни, які викладає:

Інвестування

Контролінг

Планування і контроль на підприємстві

Корсікова Наталя Миколаївна,

Кандидат економічних наук, доцент

Дисципліни, які викладає:

Антикризове управління підприємством галузі

Історія менеджменту

МІА:Самоменеджмент

Основи менеджменту

 Николюк  Мужайло  Брюшкова
Ніколюк Олена Володимирівна

Кандидат економічних наук, доцент

Дисципліни, які викладає:

ДА (корпоративне управління, менеджмент організацій, управління змінами)

Менеджмент ЗЕД

Мужайло Василь Дмитрович

Кандидат економічних наук, доцент

Дисципліни, які викладає:

Менеджмент підприємств галузі з основами підприємництва

Бюджет та бюджетна ситсема

Брюшкова Наталя Олексіївна

Кандидат економічних наук, доцент

Дисципліни, які викладає:

Бізнес-планування у ГРГ

Інвестування та інноваційний менеджмент

Менеджмент організацій

 Удовица  DSC_0777 Козак К  Чабаров
Удовиця Олег Федорович,

Кандидат педагогічних наук, доцент

Дисципліни, які викладає:

Конфліктологія

Навчальна практика “Вступ до фаху”

Психологія управління

 

Козак Катерина Богданівна,

Кандидат економічних наук, доцент

Дисципліни, які викладає

Комунікативний менеджмент у ГРГ

МіА: Управління персоналом

Психологія управління

Управління персоналом в туризмі

Управління персоналом та конфліктологія

Чабаров Валентин Олександрович,

Кандидат технічних наук, доцент

Дисципліни, які викладає:

ДА (управління якістю)

Економіка логістики

Логістика

Логістичне обслуговування

Організація і нормування праці

Організація праці та заробітна плата

 дроздова  Дьяченко  Леонова
Дроздова Валерія Анатоліївна,

Кандидат економічних наук, доцент

Дисципліни, які викладає:

Логістика

МіА: Адміністративний менеджмент

Міжнародні транспортні перевезення

Університетська освіта

Управління ланцюгами поставок

Фінансові потоки в логістичних системах

Дьяченко Юлія Володимирівна,

Кандидат економічних наук, старший викладач

Дисципліни, які викладає:

Стратегічне управління підприємством

Стратегічний менеджмент

Стратегія підприємства

Леонова Людмила Євгенівна,

старший викладач

Дисципліни, які викладає:

Підприємництво та інвестиційна діяльність в харчовій і переробній промисловості

 Коренман  Бренер  Левчук
Коренман Євгенія Марківна,

старший викладач

Дисципліни, які викладає:

МіА: Стратегічне управління

МІА:Теорія організації

Організація виробництва

Теорія організації

Бренер Олександр Дмитрович,

старший викладач

Дисципліни, які викладає:

Інформаційні системи і технологія управління організацією

МіА:операційний менеджмент

Моделі та методи прийняття управлінських рішень

Оптимізаційні методи та моделі

Теорія систем і системний аналіз

Левчук Юлія Сергіївна,

старший викладач

Дисципліни, які викладає:

МіА: Менеджмент

Основи менеджменту

Самоменеджмент

 Чернякова  Иваненко  
Чернякова Рената Аркадіївна,

старший викладач

Дисципліни, які викладає:

Теорія організації

Інноваційно-інвестиційний менеджмент

Самомеджмент

Іваненко Валентина Анатоліївна,

Завідувач лабораторією