Перелік дисциплін

Назва дисципліни ПІБ, посада лектора ПІБ, посада викладача, що здійснює поточний контроль
 1. Антикризове управління підприємством галузі доц. Корсікова Н.М.  доц. Корсікова Н.М.
 2. Бізнес планування підприємств галузі доц. Седікова І.О.  ст. в. Бренер О.Д.
 3. Бізнес-планування у готельному і ресторанному господарстві доц. Брюшкова Н.О.  ст. в. Дьяченко Ю.В.
 4. Ділове адміністрування (корпоративне управління) доц. Ніколюк О.В.  ст. в. Левчук Ю.С.
 5. Ділове адміністрування (менеджмент державних установ та організацій) доц. Бондаренко С.А.  ст. в. Дьяченко Ю.В.
 6. Ділове адміністрування (Менеджмент організацій) доц. Ніколюк О.В.  ст. в. Дьяченко Ю.В.
 7. Ділове адміністрування (управління змінами) доц. Ніколюк О.В.  ст. в. Левчук Ю.С.
 8. Ділове адміністрування (управління проектами) доц. Седікова І.О.  ст. в. Чернякова Р.А.
 9. Ділове адміністрування (управління якістю) доц. Чабаров В.О.  доц. Чабаров В.О.
 10. Діловий етикет доц. Бондаренко С.А.  доц. Бондаренко С.А.
 11. Документообіг в державній службі доц. Бондаренко С.А.  доц. Бондаренко С.А.
 12. Економіка і нормування праці доц. Чабаров В.О.  доц. Чабаров В.О.
 13. Економіка логістики доц. Чабаров В.О.  ст. в. Коренман Є.М.
 14. Етикет державного службовця доц. Пурцхванидзе О.В.  доц. Пурцхванидзе О.В.
 15. Інвестування доц. Відоменко І.О.  ст. в. Леонова Л.Є.
 16. Інвестування та інноваційний менеджмент доц. Брюшкова Н.О.  доц. Брюшкова Н.О.
 17. Інформаційні системи і технологія управління організацією ст. в. Бренер О.Д.  ст. в. Бренер О.Д.
 18. Історія логістики проф. Савенко І.І.  ст. в. Коренман Є.М.
 19. Історія менеджменту доц. Корсікова Н.М.  ст. в. Левчук Ю.С.
 20. Коммунікативний менеджмент в готельному та ресторанному господарстві доц. Козак К.Б.  доц. Козак К.Б.
 21. Контролінг доц. Відоменко І.О.  ст. в. Чернякова Р.А.
 22. Конфліктологія доц. Удовиця О.Ф.  доц. Пурцхванидзе О.В.
 23. Логістика доц. Чабаров В.О.; доц. Дроздова В.А.  ас. Арбузов І.Д.
 24. Логістичне обслуговування доц. Чабаров В.О.  доц. Чабаров В.О.
 25. Логістичний менеджмент проф. Савенко І.І.  ст. в. Дьяченко Ю.В.
 26. Менеджмент доц. Корсікова Н.М.  ст. в. Левчук Ю.С.
 27. Менеджмент готельно-ресторанного господарства доц. Каламан О.Б.  ст. в. Чернякова Р.А.
 28. Менеджмент ЗЕД доц. Ніколюк О.В.  доц. Ніколюк О.В.
 29. Менеджмент організацій доц. Брюшкова Н.О.  ст. в. Левчук Ю.С.
 30. Менеджмент підприємств галузі з осн. підприємництва доц. Мужайло В.Д.  доц. Мужайло В.Д.
 31. Мережеве планування доц. Брюшкова Н.О.  доц. Брюшкова Н.О.
 32. Методологія організації управління інноваційною діяльністю проф. Савенко І.І.  ст. в. Коренман Є.М.
 33. Методологія та організація наукових досліджень доц. Пурцхванидзе О.В.  доц. Пурцхванидзе О.В.
 34. МіА: Адміністративний менеджмент доц. Дроздова В.А.  ст. в. Чернякова Р.А.
 35. МіА: Менеджмент ст. в. Левчук Ю.С.  ст. в. Левчук Ю.С.
 36. МіА: Стратегічне управління ст. в. Коренман Є.М.  ст. в. Дьяченко Ю.В.
 37. МіА: Управління персоналом доц. Козак К.Б.  доц. Козак К.Б.
 38. МіА:операційний менеджмент ст. в. Бренер О.Д.  ст. в. Бренер О.Д.
 39. МІА:Самоменеджмент доц. Корсікова Н.М.  ст. в. Чернякова Р.А.
 40. МІА:Теорія організації ст. в. Коренман Є.М.  ст. в. Коренман Є.М.
 41. МІА:Управління інноваціями проф. Савенко І.І.  ст. в. Чернякова Р.А.
 42. Міжнародні транспортні перевезення доц. Дроздова В.А.  ас. Арбузов І.Д.
 43. Моделі та методи прийняття управлінських рішень ст. в. Бренер О.Д.  ст. в. Бренер О.Д.
 44. Навчальна практика “Вступ до фаху” доц. Удовиця О.Ф.  доц. Удовиця О.Ф.
 45. Операційний менеджмент ст. в. Бренер О.Д. ст. в. Коренман Є.М.
 46. Оптимізаційні методи та моделі ст. в. Бренер О.Д.  ст. в. Бренер О.Д.
 47. Організація виробництва ст. в. Коренман Є.М.  ст. в. Коренман Є.М.
 48. Організація і нормування праці доц. Чабаров В.О.  доц. Чабаров В.О.
 49. Організація праці менеджера доц. Гордієнко Л.Л.  ст. в. Чернякова Р.А.
 50. Організація праці та заробітня плата доц. Чабаров В.О.  доц. Чабаров В.О.
 51. Організація та управління підприємствами та галузями проф. Савенко І.І.  ст. в. Коренман Є.М.
 52. Основи бізнесу доц. Седікова І.О.  ст. в. Коренман Є.М.
 53. Основи менеджменту доц. Корсікова Н.М.   ст. в. Левчук Ю.С.
 54. Основи менеджменту і маркетингу доц. Гордієнко Л.Л.  доц. Гордієнко Л.Л.
 55. Основи менеджменту, маркетингу та підприємництва доц. Гордієнко Л.Л.  ст. в. Бренер О.Д.
 56. Основи підприємництва доц. Седікова І.О.  ст. в. Коренман Є.М.
 57. Підприємництво та інвестиційна діяльність в харчовій і переробній промисловості доц. Чабаров В.О.  ст. в. Леонова Л.Є.
 58. Планування і контроль на підприємстві доц. Відоменко І.О.  ст. в. Леонова Л.Є.
 59. Психологія управління доц. Пурцхванидзе О.В.  ст. в. Дьяченко Ю.В.
 60. Публічне адміністрування доц. Бондаренко С.А.  доц. Бондаренко С.А.
 61. Системи інформаційної безпеки підприємств доц. Седікова І.О.  ас. Арбузов І.Д.
 62. Системи менеджменту якості харчової продукції з КР доц. Чабаров В.О.  доц. Чабаров В.О.
 63. Стратегічне управління підприємством доц. Агеєва І.М.  ст. в. Дьяченко Ю.В.
 64. Стратегічне управління підприємством галузі доц. Агеєва І.М.  ст. в. Дьяченко Ю.В.
 65. Стратегічний менеджмент доц. Агеєва І.М.  ст. в. Дьяченко Ю.В.
 66. Стратегія підприємства доц. Агеєва І.М.  ст. в. Дьяченко Ю.В.
 67. Теорія організації ст. в. Коренман Є.М.  ст. в. Дьяченко Ю.В.
 68. Теорія систем і системний аналіз ст. в. Бренер О.Д.  ст. в. Бренер О.Д.
 69. Університетська освіта доц. Дроздова В.А.  доц. Дроздова В.А.
 70. Управління інноваціями проф. Савенко І.І.  ст. в. Чернякова Р.А.
 71. Управління ланцюгами поставок доц. Чабаров В.О.  доц. Чабаров В.О.
 72. Управління національним господарством проф. Савенко І.І.  ст. в. Чернякова Р.А.
 73. Управління персоналом доц. Козак К.Б.  доц. Козак К.Б.
 74. Управління персоналом в туризмі доц. Козак К.Б.  доц. Козак К.Б.
 75. Управління персоналом та конфліктологія доц. Козак К.Б.  ст. в. Дьяченко Ю.В.
 76. Управління персоналом та практична конфліктологія доц. Козак К.Б.  доц. Козак К.Б.
 77. Управління проектами доц. Седікова І.О.  ст. в. Чернякова Р.А.
 78. Фінансові потоки в логістичних системах доц. Дроздова В.А.  доц. Дроздова В.А.