Методичні матеріали

Савенко Ігор Іванович

Доктор економічних наук, професор

Дисципліни, які викладає:

Історія логістики

Логістика

Логістичний менеджмент

МІА:Управління інноваціями

Управління інноваціями

Управління національним господарством

Седікова Ірина Олександрівна,

Доктор економічних наук, доцент

Дисципліни, які викладає:

Бізнес планування підприємств галузі

ДА (управління проектами)

Основи бізнесу

Системи інформаційної безпеки підприємств

Агеєва Ірина Миколаївна,

Кандидат економічних наук, доцент

Дисципліни, які викладає:

Стратегічне управління підприємством

Стратегічний менеджмент

Стратегія підприємства

Каламан Ольга Борисівна,

Кандидат економічних наук, доцент

Дисципліни, які викладає:

Менеджмент готельно-ресторанного господарства

Фаховий семінар з менеджменту

Гордієнко Лариса Леонідівна,

Кандидат технічних наук, доцент

Дисципліни, які викладає:

Організація праці менеджера

Основи менеджменту і маркетингу

Основи менеджменту, маркетингу та підприємництва

Відоменко Ірина Олександрівна,

Кандидат економічних наук, доцент

Дисципліни, які викладає:

Інвестування

Контролінг

Планування і контроль на підприємстві

Корсікова Наталя Миколаївна,

Кандидат економічних наук, доцент

Дисципліни, які викладає:

Антикризове управління підприємством галузі

Історія менеджменту

МІА:Самоменеджмент

Основи менеджменту

Ніколюк Олена Володимирівна

Кандидат економічних наук, доцент

Дисципліни, які викладає:

ДА (корпоративне управління, менеджмент організацій, управління змінами)

Менеджмент ЗЕД

Мужайло Василь Дмитрович

Кандидат економічних наук, доцент

Дисципліни, які викладає:

Менеджмент підприємств галузі з основами підприємництва

Бюджет та бюджетна ситсема

Брюшкова Наталя Олексіївна

Кандидат економічних наук, доцент

Дисципліни, які викладає:

Бізнес-планування у ГРГ

Інвестування та інноваційний менеджмент

Менеджмент організацій

Удовиця Олег Федорович,

Кандидат педагогічних наук, доцент

Дисципліни, які викладає:

Конфліктологія

Навчальна практика “Вступ до фаху”

Психологія управління

 

Козак Катерина Богданівна,

Кандидат економічних наук, доцент

Дисципліни, які викладає

Комунікативний менеджмент у ГРГ

МіА: Управління персоналом

Психологія управління

Управління персоналом в туризмі

Управління персоналом та конфліктологія

Чабаров Валентин Олександрович,

Кандидат технічних наук, доцент

Дисципліни, які викладає:

ДА (управління якістю)

Економіка логістики

Логістика

Логістичне обслуговування

Організація і нормування праці

Організація праці та заробітна плата

Дроздова Валерія Анатоліївна,

Кандидат економічних наук, доцент

Дисципліни, які викладає:

Логістика

МіА: Адміністративний менеджмент

Міжнародні транспортні перевезення

Університетська освіта

Управління ланцюгами поставок

Фінансові потоки в логістичних системах

Дьяченко Юлія Володимирівна,

Кандидат економічних наук, старший викладач

Дисципліни, які викладає:

Стратегічне управління підприємством

Стратегічний менеджмент

Стратегія підприємства

Леонова Людмила Євгенівна,

старший викладач

Дисципліни, які викладає:

Підприємництво та інвестиційна діяльність в харчовій і переробній промисловості

Коренман Євгенія Марківна,

старший викладач

Дисципліни, які викладає:

МіА: Стратегічне управління

МІА:Теорія організації

Організація виробництва

Теорія організації

Бренер Олександр Дмитрович,

старший викладач

Дисципліни, які викладає:

Інформаційні системи і технологія управління організацією

МіА:операційний менеджмент

Моделі та методи прийняття управлінських рішень

Оптимізаційні методи та моделі

Теорія систем і системний аналіз

Левчук Юлія Сергіївна,

старший викладач

Дисципліни, які викладає:

МіА: Менеджмент

Основи менеджменту

Самоменеджмент

 
Чернякова Рената Аркадіївна,

старший викладач

Дисципліни, які викладає:

Теорія організації

Інноваційно-інвестиційний менеджмент

Самомеджмент

Методичні вказівки для магістрів

 1. МВ магістри 2017

Методичні вказівки до виконання дипломних робіт. Спеціальність 8.030601 (Менеджмент організацій)

 1. МВ до виконання ДР. Магістри.
 2. Календарний план.
 3. Приказ на дипломи магістрів 2017.

Попов Л.П. Курс ІМ – 2017

 1. Рекомендації з підготовки до занять
 2. Рейтингова система ІМ-2017
 3. Перелік матеріалів у папці ІМ-2017 для студенів
 4. Модульна КР з ІМ-2017
 5. МВ курс роботи з ІМ-2017
 6. Конспект лекцій ІМ-2017 – Попов
 7. ЗРАЗОКзавдання КУРСроботу МАГІСТРІВ