Історія кафедри

Савенко І.І.
Савенко І.І.

Кафедра Менеджменту і логістики пише свою історію з 1 вересня 1954 р., коли на базі кафедри Організації підприємств і економіки промисловості була організована кафедра Організації підприємств.

Першими викладачами кафедри були доценти  М.Х. Уголік, Л.В. Барташов,  М.Е.  Розембліт,  асистенти  С.Б.  Грушевой,  О.С. Корчак, А.І. Першутіна, Г.Г. Познякова.

У 60-х роках кафедра викладала п’ять дисциплін студентам усіх спеціальностей. У цей час на кафедрі почали працювати: старші викладачі Г.Г. Підзолов, З.І. Бовлі, асистенти В.С. Мещерякова, А.М. Краснова.

У 1967 р. на кафедру прийшли молоді викладачі: Б.В. Буркинський, І.А. Довгих, В.Т. Костюк, О.І. Руднєв, В.П. Семібратов, С.К. Харичков.

Сімдесяті роки і перша половина 80-х – це  період  відкриття нових спеціальностей, бурхливого зростання контингенту студентів, активізації навчально-виховної та науково-методичної роботи, формування нових наукових шкіл, зміцнення зв’язку науки з виробництвом. У цей час склад кафедри поповнили нові кваліфіковані кадри: А.М. Богатирьов, Т.М. Волошина, Н.Є. Жеребіна, А.К. Макаров,  Ф.З. Мардаровський, Л.П. Попов, К.П. Приходько та молоді викладачі: Т.В. Єрохіна, О.М. Голодонюк, Л.І. Корольова, Л. Є. Леонова, П.В. Осипов, І.В. Пилипишина, З.І. Чабарова, Н.А.Чернявська.

С.Б. Грушевой
С.Б. Грушевой
А.К. Макаров
А.К. Макаров
А.М. Богатирьов
А.М. Богатирьов

У 1970 р. завідувачем кафедри став доцент Сергій Борисович Грушевой, в 1978 р. – доцент Андрій Костянтинович Макаров, в 1988 р. – доцент Анатолій Михайлович Богатирьов.

До 2001 р. кафедра спільно з кафедрою Економіки була випусковою за спеціальністю «Економіка і організація промисловості продовольчих товарів», а також здійснювала економічну підготовку фахівців за всіма технологічними та технічними спеціальностями.

Колектив кафедри Організації підприємств, 70-і роки Зліва направо, перший ряд: З. І. Бовлі, М. Х. Уголік, Л. В. Барташов, Мільман; другий ряд: О. С. Корчак, А. М. Краснова, А. І. Першутіна, В. Т. Костюк, А. І. Малаховцева, С. Б. Грушевой, Нухімзон
Колектив кафедри Організації підприємств, 70-і роки Зліва направо, перший ряд: З. І. Бовлі, М. Х. Уголік, Л. В. Барташов, Мільман; другий ряд: О. С. Корчак, А. М. Краснова, А. І. Першутіна, В. Т. Костюк, А. І. Малаховцева, С. Б. Грушевой, Нухімзон

З 1996 р. кафедра розпочала підготовку фахівців нового профілю за спеціальністю «Менеджмент організацій», що викликало потребу в поповненні кадрового складу. У 1980–1990 роки на кафедру прийшли: І.М. Агеєва, Л.А. Богун, М.Г. Брайко, О.Д. Бренер, С.Ф. Волкова, О.О. Голубьонкова, Т.А. Губанова, Т.А. Губрій, І.О. Кузнєцова, Є.В. Лазарева, І.І. Савенко, І.О. Седікова, В.О. Чабаров. У цей період викладачі активно проводять навчально-методичну роботу.

У 2003 р. кафедра була перейменована в кафедру Менеджменту підприємств. З 2005 р. кафедру очолює доцент Ігор Іванович Савенко. У 2007 р. кафедра була перейменована в кафедру Маркетингу та логістики.

З 2008 р. кафедра розпочала підготовку фахівців за напрямом «Менеджмент» спеціалізація «Логістика». До складу кафедри були прийняті аспіранти А.В. Лазуткіна, В.А. Дроздова, М.Д. Мілева.

Ф.З. Мардаровський
Ф.З. Мардаровський

П’ятдесят років працювала на кафедрі викладач А.І. Першутіна, яка доклала багато зусиль у створення і становлення кафедри, більше тридцяти років працювали на кафедрі Т.М. Волошина, З.І. Шевченко. Трудову діяльність на кафедрі асистентом почав Б.В. Буркинський, нині – доктор економічних наук, академік, директор Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. У період 1954–1979 рр. на кафедрі працював відомий вчений в галузі організації і економіки – д.е.н., професор Л.В. Барташов. Він видав низку навчальних посібників, у т.ч. «Техніко-економічні розрахунки при проектуванні і виробництві машин», «Організація та економіка технічної підготовки виробництва». Серед його численних учнів – викладачі кафедри Н.Є. Жеребіна та Є.В. Лазарева. З 1976-го по 2002 р. на кафедрі працював відомий вчений в галузі менеджменту доктор економічних наук, професор Ф.З. Мардаровський. Під його керівництвом на кафедрі підготовлено п’ять кандидатів економічних наук. Під керівництвом доцента К. П. Приходько (1976–1998 рр.) захищено чотири кандидатські дисертації. Доцент А.М. Богатирьов видав три навчальних посібники, підготував до захисту трьох аспірантів, опублікував разом з професором А. І. Бутенко монографію з проблем планування діяльності підприємств.

Колектив кафедри Менеджменту і логістики, 2017 р. Перший ряд, зліва направо: І. О. Седікова, І. М. Агеєва, І. І. Савенко, Л. Л. Гордієнко, С. О. Бірюкова; другий ряд: Ю. С. Левчук, К. Б. Козак, В. А. Дроздова, Є. М. Коренман, Ю. В. Дяченко; третій ряд: С. В. Селіхов, І. Д. Арбузов, Р. А. Чернякова, І. О. Відоменко, В. А. Іваненко, О. Б. Каламан, Л. Є. Леонова; четвертий ряд: О. Д. Бренер, С. А. Бондаренко, Л. П. Попов, Н. В. Мельник, І. В.Крупіца
Колектив кафедри Менеджменту і логістики, 2017 р. Перший ряд, зліва направо: І. О. Седікова, І. М. Агеєва, І. І. Савенко, Л. Л. Гордієнко, С. О. Бірюкова; другий ряд: Ю. С. Левчук, К. Б. Козак, В. А. Дроздова, Є. М. Коренман, Ю. В. Дяченко; третій ряд: С. В. Селіхов, І. Д. Арбузов, Р. А. Чернякова, І. О. Відоменко, В. А. Іваненко, О. Б. Каламан, Л. Є. Леонова; четвертий ряд: О. Д. Бренер, С. А. Бондаренко, Л. П. Попов, Н. В. Мельник, І. В.Крупіца

На кафедрі з моменту її створення традиційно ведеться науково-дослідна робота з актуальних тематик. У 60–70-х роках – під керівництвом М.Х. Уголіка, Л.В. Барташова і С.Б. Грушевого; у 70–80-х роках – доцента А.К. Макарова. Викладачі кафедри брали участь у розробці методики вдосконалення організаційної структури управління на Одеському пивооб’єднанні, Одеській кондитерській фабриці та інших підприємствах. Керівником наукових тем був доктор економічних наук Ф.З. Мардаровський. Під керівництвом доцента К.П. Приходько проводилася розробка щодо вдосконалення організації  ремонтного  обслуговування  консервних  підприємств. У 1970 р. під керівництвом Л.В. Барташова кафедрою було розроблено «Положення та нормативи планово-попереджувальних ремонтів в галузі хлібопродуктів». Особливе місце займає розроблена в 1996 р. «Інструкція з планування, обліку та калькулювання витрат обігу, розрахунку відпускних цін на хлібопродукти і тарифів на послуги на заготівельних підприємствах», в числі авторів – доценти А.М. Богатирьов, Л.П. Попов. У 2003 р. за активної участі співробітників кафедри доцентів А.М. Богатирьова, Л.П. Попова, І.О. Кузнєцової, аспірантки І.О. Відоменко були розроблені на базі нових стандартів бухгалтерського обліку методичні матеріали з планування собівартості продукції борошномельно-круп’яних і комбікормових підприємств, а також витрат обігу на хлібоприймальних підприємствах.

У червні 2013 р. кафедра перейменовується в кафедру Менеджменту і логістики.

З 2008 р. викладачами кафедри видано вісім монографій. Під керівництвом завідувача кафедри, професора І. І. Савенка захистили кандидатські дисертації: І.О. Седікова, А.В. Лазуткіна, В.А. Дроздова, О.Є. Кілінчук, Н.О. Домбровська. Під керівництвом професора Д. Ф. Харківського захистили кондидатські дисертації: К.Б. Козак, О. Б. Каламан. Докторські дисертації захистили І.І. Савенко (2011 р.) та І.О. Седікова (2016 р.).