Акредитаційна експертиза

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 07 травня 2018 р. №559-л “Про проведення акредитаційної експертизи” з метою проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Менеджмент зі спеціальності 073 Менеджмент за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в Одеській національній академії харчових технологій в період з 21 травня по 23 травня 2018 року працювала експертна комісія на кафедрі Менеджмента і логістики у складі:

  • Шиян Дмитро Вікторович – завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту Харківського університету імені Семена Кузнеця, доктор економічних наук, професор, голова комісії;
  • Карий Олег Ігорович – завідувач кафедри менеджменту організацій Національного університету “Львівська політехніка”, доктор економічних наук, професор.

DSC_6605

На фото: завідувач кафедри Менеджменту і логістики д.е.н. проф. Савенко І.І. знайомить членів комісії д.е.н. проф. Шияна Д.В. та д.е.н., проф. Карий О.І. із підрозділами академії.